Certyfikaty

  • Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach Nr 59/684/XI/2017 Cert6
  • Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 2451-CPR-EN1090-2015.0419.003  (Zertifikat Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle)

Cert5a  Cert5bCert5aDE Cert5bDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Certyfikat Spawalniczy GSIBB-EN1090-2.00428.2015.003 potwierdzający możliwość spawania elementów konstrukcyjnych do klasy EXC3 wg normy EN1090-2  (Schweiβzertifikat – Ausführungsklasse EXC3 nach EN 1090-2)

Cert4aCert4b

 

 

 

 

 

 

Cert4aDECert4bDE

 

 

 

 

 

 

  • Certyfikat nr 1707/18 potwierdzający spełnienie wymagań jakości wg DIN EN ISO 3834-2 (Zertifikat Nr 1707/18 DIN EN ISO 3834-2)

Certa3aCert3b

 

 

 

 

 

 

Cert3aDECert3bDE